4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Spakowane archiwa zawierające pliki z poszczególnych płyt dostępne są na końcu spisu

Kliknij tutaj, aby przejść do archiwów.

Zał 11_PW

WRO_4WSK_szpital_architektura

WRO_4WSK_szpital_PW_pdf

1_OA_oddział_TOM B01

AA 01 WINDA z 28.06.2019.pdf

AA-00 [schemat].pdf

AA-01. [klatka8].pdf

AA-01.1 z 28.06.2019.pdf

AA-02. [klatka9].pdf

AA-03. [rzut].pdf

AA-04. [rzut_poddasza].pdf

AA-05. [rzut].pdf

AA-06. [przekroj C-C].pdf

AA-07. [przekroj D-D].pdf

AA-08. [otworowanie].pdf

AA-09. [otworowanie].pdf

AA-10. [wyburzanie].pdf

AA-11. [klatka8].pdf

AA-12. [klatka9].pdf

AA-13 [drzwi wew.].pdf

AA-14 [drzwi aluminiowe].pdf

AA-15 [drzwi aluminiowe].pdf

AA-16 [drzwi stalowe].pdf

AA-17 [okna zew.].pdf

AA-18 [okna wew.].pdf

AA-19 [szklana oslona].pdf

AA-20 [tabliczki].pdf

D-01 [detal 1].pdf

D-02 [detal 2].pdf

D-03 [detal 3].pdf

D-04 [detal 4].pdf

D-05 [detal 5].pdf

D-06 [detal 6].pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_B01_OA_PW.pages.pdf

2_OA_PZT_TOM Z01

Thumbs.db

WRO_4WSK_Z01_OA_PW.pdf

Z01 [PW].pdf

Z02 [PW].pdf

Z03 [PW].pdf

3_OA_technologia_TOM B06

T-01. [technologia].pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_B06_OTM_PW.pdf

4_OA_Termomodernizacja_TOM E01

A-00. [schemat].pdf

A-01. [elewacje].pdf

A-02. [elewacje].pdf

A-03. [elewacje].pdf

A-04. [rzut].pdf

A-05 [drzwi zew.].pdf

A-06 [okna zew.].pdf

D-07 [detal 7].pdf

D-08 [detal 8].pdf

D-09 [detal 9].pdf

D-10 [detal 10].pdf

D-12 [detal 12].pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_E01_OA_PW.pdf

Z01. [PW].pdf

5_OA_Wyk wnętrz_TOM B07

AW-01. [wykonczenie_wnetrz].pdf

AW-02. [odbojoporecz].pdf

AW-03. [sufit_podwieszany].pdf

AW-04. [posadzka].pdf

AW-05. [sciany].pdf

AW-06 [kolorystyka].pdf

AW-07 [korytarz].pdf

AW-08 [sala chorych].pdf

AW-09 [lazienka].pdf

AW-10 [gabinet].pdf

AW-11 [wizka].pdf

AW-12 [wizka].pdf

AW-13 [meble].pdf

AW-14 [meble].pdf

AW-15 [meble].pdf

AW-16 [meble].pdf

AW-17 [meble].pdf

AW-18 [meble].pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_B07_OAWN_PW.pdf

WRO_4WSK_szpital_elektryka

1_IE PW Budynek

pdf

IE PW opis techniczny.pdf

IE PW tytułowa.pdf

IE-01.pdf

IE-02.pdf

IE-03.pdf

IE-04.pdf

IE-05.pdf

IE-06.pdf

IE-07.pdf

IE-08.pdf

IE-09.pdf

IE-10.pdf

IE-11.pdf

IE-12.pdf

IE-13.pdf

IE-14.pdf

Rolety zew z 28.06.2019.pdf

Solo_MoCo - schemat podłączenia z 28.06.2019.pdf

Thumbs.db

animeo-solo_dane_techniczne PL z 28.06.2019.pdf

2_IE PW Teren zewnętrzny

pdf

IE PW opis techniczny.pdf

IE PW tytułowa.pdf

IE-PS.pdf

Thumbs.db

3_IE PW Termomodernizacja

pdf

IE PW opis techniczny termomodernizacja.pdf

IE PW tytułowa.pdf

IE-01.pdf

Thumbs.db

4_IT PW Budynek

pdf

IT PW Opis techniczny.pdf

IT PW tytułowa.pdf

IT-01.pdf

IT-02.pdf

IT-03.pdf

IT-04.pdf

IT-05.pdf

IT-06.pdf

IT-07.pdf

IT-08.pdf

SSP-01.pdf

SSP-02.pdf

SSP-03.pdf

SSP-04.pdf

SSP-05.pdf

SSP-06.pdf

SSP-07.pdf

SSP-08.pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_szpital_konstrukcja

WRO_4WSK_szpital_K_TOM_B02_pdf

Pyt 8_K-2 ruszty nosne central wentylacyjnych z 28.06.2019.pdf

Thumbs.db

WRO_4WSK_B02_OK_PW.pdf

WRO_4WSK_szpital_PWK - K-1 - rzut pierwszego piętra.pdf

WRO_4WSK_szpital_PWK - zestawienia stali.pdf

WRO_4WSK_szpital_sanitarka

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_pdf

1_IS_OA

Thumbs.db

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-1.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-10.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-11.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-12.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-13.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-14.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-15.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-16.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-17.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-2.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-3.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-4.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-5.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-6.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-7.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-8.pdf

WRO_4WSK_szpital_PW_IS_S-9.pdf

WSK_WRO - OPIS IS.pdf

ZEST ELEM INST Wentylacji z 28.06.2019.docx

2_IS_PZT_TOMZ02

Thumbs.db

WRO_4WSK_Z02_OIS.pdf

ZS-01.pdf

KARTY KATALOGOWE

CLINT

CHA.IK.A 574-P SL PS.pdf

VAPAC

1798_LIVE.EUR_PO_2018_1_NW1.pdf

VZ0005_2017-06-28_obudowa PCRCA 104 LE 05-18.PDF

VZ0006_2017-06-28_obudowa PCRCA 104 LE 30-55 LR05-30.PDF

VTS

1802E_LIVE.EUR_PO_2018-18_1_NW1.pdf

1802E_LIVE.EUR_PO_2018-18_2_NW2.pdf

1802E_LIVE.EUR_PO_2018-18_3_NW3.pdf

Zał 12_Pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę nr 1.pdf

Pozwolenie na budowę nr 2.pdf

Zał 14_PB

WRO_4WSK_przebudowa wnętrz budynku

architektura

A-01.pdf

A-02.pdf

A-03.pdf

A-04.pdf

A-05.pdf

A-06.pdf

A-07.pdf

A-08.pdf

A-09.pdf

A-10.pdf

A-11.pdf

A-12.pdf

AI-01.pdf

AI-02.pdf

AI-03.pdf

AI-04.pdf

AI-05.pdf

AI-06.pdf

AT-01.pdf

WRO_4WSK_opis_PB.pdf

Z-01.pdf

elektryka

IE-01.pdf

IE-02.pdf

IE-03.pdf

IE-04.pdf

IE-05.pdf

IE-06.pdf

IE-07.pdf

IE-08.pdf

konstrukcja

K-01.pdf

sanitarna

S-1.pdf

S-2.pdf

S-3.pdf

S-4.pdf

S-5.pdf

S-6.pdf

S-7.pdf

S-8.pdf

WRO_4WSK_termomodernizacja budynku

architektura

A-01.pdf

A-02.pdf

A-03.pdf

AI-00.pdf

AI-01.pdf

AI-02.pdf

AI-03.pdf

WRO_4WSK_opis_termomodernizacja_PB.pdf

Z-01.pdf

elektryka

IE-01.pdf

Zał 2_STWiORB

1_WRO_4WSK_STWIORB_B_00_ogólna.pdf

2_WRO_4WSK_STWIORB_Z_01_architektura.pages.pdf

3_WRO_4WSK_STWIORB_ST_01_architektura.pdf

4_WRO_4WSK_STWIORB_ST_02_sanitarne.pdf

5_WRO_4WSK_STWIORB_ST_03.1_elektryczne+niskoprądowe.pdf

6_WRO_4WSK_STWIORB_ST_04_wyposażenie.pdf

Thumbs.db

Zał 7_Przedmiary robót

Bud przedmiary

6.1_WRO_4WSK_ rob. wew.1-przedmiar.pdf

6.2_WRO_4WSK_termomodernizacja-przedmiar.pdf

6.3_WRO_4WSK_mała architektura-przedmiar.pdf

6.4. Przedmiar wyposażenie_z 09.07.2019.xlsx

6.5_WRO_4WSK_karta_pomieszczen.pdf

Bud_Przedmiar_uzupełnienie_z 09.07.2019.pdf

IE przedmiary

5.1_IE Przedmiar Budynek.pdf

5.2_IE Przedmiar Termomodernizacja.pdf

5.3_IE Przedmiar Zasilanie agretatu chłodzenia.pdf

5.4_IT Przedmiar Budynek_teletechnika.pdf

IE_Przedmiar_uzupełnienie z 09.07.2019.pdf

Thumbs.db

IS przedmiary

IS_Agregat PRZEDMIAR.pdf

IS_PRZEDMIAR.pdf

IS_Przedmiar_uzupełnienie z 09.07.2019.pdf

Kosztorysy zerowe

A_Kosztorys_Budynek.ath

A_Kosztorys_Mała architektura.ath

A_Kosztorys_Termomodernizacja.ath

IE_Kosztorys_Budynek.ATH

IE_Kosztorys_Termomodernizacja.ATH

IE_Kosztorys_Zasilanie agretatu chłodzenia.ATH

IS_Kosztorys_Agregat wody.ath

IS_Kosztorys_Budynek.ath

IT_Kosztorys_Budynek.ATH

Uzupełnienie_Bud_Kosztorys z 09.07.2019.ath

Uzupełnienie_IE_Kosztorys z 09.07.2019.ath

Uzupełnienie_IS_Kosztorys z 09.07.2019.ath

Uzupełnienie_Kosztorys_różne z 28.06.2019.ATH

Zał 11_PW.zip

Zał 12_Pozwolenia na budowę.zip

Zał 14_PB.zip

Zał 2_STWiORB.zip

Zał 7_Przedmiary robót.zip