4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

Spakowane archiwa zawierające pliki z poszczególnych płyt dostępne są na końcu spisu

Kliknij tutaj, aby przejść do archiwów.

4.1_PB_zał_nr_14

a_WRO_4WSK_przebudowa wnętrz budynku

architektura

A-01.pdf

A-02.pdf

A-03.pdf

A-04.pdf

A-05.pdf

A-06.pdf

A-07.pdf

A-08.pdf

A-09.pdf

A-10.pdf

A-11.pdf

A-12.pdf

AI-01.pdf

AI-02.pdf

AI-03.pdf

AI-04.pdf

AI-05.pdf

AI-06.pdf

AT-01.pdf

WRO_4WSK_opis_PB.pdf

Z-01.pdf

elektryka

IE-01.pdf

IE-02.pdf

IE-03.pdf

IE-04.pdf

IE-05.pdf

IE-06.pdf

IE-07.pdf

IE-08.pdf

konstrukcja

K-01.pdf

sanitarna

S-1.pdf

S-2.pdf

S-3.pdf

S-4.pdf

S-5.pdf

S-6.pdf

S-7.pdf

S-8.pdf

b_WRO_4WSK_termomodernizacja budynku

architektura

A-01.pdf

A-02.pdf

A-03.pdf

AI-00.pdf

AI-01.pdf

AI-02.pdf

AI-03.pdf

WRO_4WSK_opis_termomodernizacja_PB.pdf

Z-01.pdf

elektryka

IE-01.pdf

4.1_PB_zał_nr_14.zip

Przedmiary robót_zał_nr7

Bud przedmiary

6.1_WRO_4WSK_ rob. wew.1-przedmiar.pdf

6.2_WRO_4WSK_termomodernizacja-przedmiar.pdf

6.3_WRO_4WSK_mała architektura-przedmiar.pdf

6.4_Wyposażenie.pdf

6.5_WRO_4WSK_karta_pomieszczen.pdf

IE przedmiary

5.1_IE Przedmiar Budynek.pdf

5.2_IE Przedmiar Termomodernizacja.pdf

5.3_IE Przedmiar Zasilanie agretatu chłodzenia.pdf

5.4_IT Przedmiar Budynek_teletechnika.pdf

Thumbs.db

IS przedmiary

IS_Agregat PRZEDMIAR.pdf

IS_PRZEDMIAR.pdf

Przedmiary robót_zał_nr7.zip

WRO_4WSK_szpital_STWiORB_zał_nr_2

1_WRO_4WSK_STWIORB_B_00_ogólna.pdf

2_WRO_4WSK_STWIORB_Z_01_architektura.pages.pdf

3_WRO_4WSK_STWIORB_ST_01_architektura.pdf

4_WRO_4WSK_STWIORB_ST_02_sanitarne.pdf

5_WRO_4WSK_STWIORB_ST_03.1_elektryczne+niskoprądowe.pdf

6_WRO_4WSK_STWIORB_ST_04_wyposażenie.pdf

WRO_4WSK_szpital_STWiORB_zał_nr_2.zip

c_Pozwolenia na budowę_zał_nr_12

Pozwolenie na budowę nr 1.pdf

Pozwolenie na budowę nr 2.pdf

c_Pozwolenia na budowę_zał_nr_12.zip

4.1_PB_zał_nr_14.zip

Przedmiary robót_zał_nr7.zip

WRO_4WSK_szpital_STWiORB_zał_nr_2.zip

c_Pozwolenia na budowę_zał_nr_12.zip

zał_nr_11_PW.7z